3 BPJS zdravotné triedy a zariadenia, ktoré je potrebné dodržiavať

BPJS Health je skutočne najlepším riešením pre tých z vás, ktorí chcú mať zdravotné poistenie. Ponúka tri rôzne možnosti tried, pričom každá trieda má iné vybavenie. Nasleduje úplný prehľad troch tried BPJS Health a ich zariadení.

Zariadenia, na ktoré sa vzťahuje BPJS Health

Citované z oficiálnej webovej stránky BPJS Health, existujú tri možnosti triedy, ktoré si môžete vybrať na základe svojich potrieb. Z tohto dôvodu je pred registráciou na BPJS Health lepšie, ak najprv porozumiete zariadeniam v každej triede. Zdravotné zariadenia BPJS, ktoré rozlišujú medzi prvou a treťou triedou, sú vo všeobecnosti iba liečebnými miestnosťami počas pobytu v nemocnici. Čo sa týka medicíny a ambulantnej liečby, všetci účastníci majú rovnaké zariadenia, ktoré sú obe bezplatné.

1. Zariadenia BPJS Health Class I

Spočiatku bol poplatok účtovaný za triedu I iba 59 500 IDR. Od polovice roka 2016 sa však sadzba poplatku zvýšila na 80 000 Rp mesačne. Samotná trieda I je najvyššou dostupnou zdravotnou službou. Najvyššie sú nielen poplatky, ale aj ponúkané zariadenia. S poplatkom 80 000 IDR mesačne získate najpohodlnejšiu službu. Kde každý účastník dostane ošetrovňu s menšou kapacitou, čo sú 2-4 pacienti. Navyše, ak chcete získať viac súkromný pobyt, môžete upgrade na službu VIP triedy. Samotná metóda je pomerne jednoduchá, stačí zaplatiť za chýbajúce poplatky za VIP triedu, ktorá bola pozastavená BPJS Kesehatan.

2. Zariadenia BPJS zdravotnej triedy II

Od roku 2016 sa zvýšila aj výška poplatkov účtovaných v triede II. Predtým, než sa zvýšili na 51 000 IDR mesačne, účastníci museli zaplatiť iba 42 500 IDR. Vo všeobecnosti sú zdravotnícke služby v triede II o úroveň nižšie ako trieda I. Nielenže sú lacnejšie o 29 000 Rp ako prvá trieda, získané zariadenia sú samozrejme aj iné. Ak účastníci v triede I môžu získať izbu s 2 až 4 pacientmi, potom služba v triede II bude mať menšie súkromie. Keď totiž musíte byť hospitalizovaný v nemocnici, obsadíte izbu s počtom pacientov od troch do piatich ľudí. Napriek tomu môžu účastníci triedy II stále využívať služby triedy I alebo VIP zaplatením zníženého poplatku, ktorý odložil BPJS Kesehatan.

3. Zariadenia BPJS zdravotnej triedy III

Na rozdiel od triedy I a II, služby a výhody BPJS Health v triede III nezaznamenajú zvýšenie poplatkov účtovaných účastníkom, čo je 25 500 Rp. Vo všeobecnosti je táto trieda o dve úrovne nižšia ako trieda I. Väčšina účastníkov sú ľudia zo strednej až nižšej ekonomickej triedy. Pričom vybavenie ponúka v podobe ubytovania s kapacitou 4-6 osôb. V niektorých nemocniciach totiž môže byť kapacita lôžkovej izby väčšia.