Vlastná účinnosť je východiskovým bodom úspechu, tu je vysvetlenie

Návrh sebaúčinnosť je viera človeka v jeho schopnosť niečo úspešne dokončiť. To znamená, že keď má jednotlivec vysokú sebaúčinnosť, verí, že niečo dokáže. Slávny kanadský psychológ profesor Albert Bandura, ktorý zaviedol tento koncept v roku 1977. Každý môže mať sebaúčinnosť bez ohľadu na okolité prostredie a dokonca aj na svoju minulosť. Je zaujímavé, že ľudia s dobrou sebaúčinnosťou budú mať pozitívny vplyv na ich duševné zdravie.

Ako stavať sebaúčinnosť

Sebaúčinnosť je schopnosť produkovať určitý vplyv, aby mohla niečo realizovať alebo dosiahnuť cieľ. Existujú 4 piliere, ktoré je možné rozvíjať na rozvoj vlastnej účinnosti, a to:

1. Trénovaný cez letové hodiny

Prvý pilier s názvom Bandura v jeho teórii je majstrovské zážitky alebo letové hodiny. Nie je lepší spôsob, ako veriť vo svoje schopnosti, ako stanoviť si ciele, čeliť všetkým výzvam a nakoniec si užiť výsledky. Keď sa to už mnohokrát podarilo, vznikne presvedčenie, že táto vytrvalosť sa nakoniec vyplatí. Samozrejme, aby sa človek dostal do tohto štádia, musí byť plný boja s neúspechom. Čím viac trénovaný riešiť situácie, ktoré nie sú podľa predstáv, tým viac mentálne vybrúsený. Samozrejme, že to bude platiť len vtedy, ak človek neúspech vníma ako príležitosť pokračovať v učení.

2. Vidieť priamo kompetencie iných

Sociálne modelovanie byť druhým spôsobom budovania sebaúčinnosť, menovite vidieť z prvej ruky, ako niekto preukazuje svoju kompetenciu. Predovšetkým kompetentnosť ich rovesníkov. Vedel si teda predstaviť, že by urobil to isté. Jednoduchým príkladom je, keď sa niekto dopočuje, že jeho kamarát získal štipendium na pokračovanie v štúdiu v zahraničí. Zároveň sa to stane sociálne modelovanie tak istý, že aj on môže dosiahnuť to isté. Našťastie rýchla výmena informácií na internete robí sociálne modelovanie stať sa širším. Každý – najmä tínedžeri – môže vidieť kompetentnejšie a potenciálne postavy s podobným vekom. To je najefektívnejšie, keď jeden vníma úspech druhého ako motiváciu, nie spúšťač závisti.

3. Motivácia prostredníctvom sociálneho presviedčania

Pozitívne presviedčanie nie je márne, pretože môže ovplyvniť sebaúčinnosť ktoré má. Aj keď toto sociálne presviedčanie nie je také efektívne ako nalietané hodiny, presviedčanie – najmä od dôveryhodných ľudí – vybuduje kompetenciu na dosiahnutie cieľa. Prítomnosť presviedčania od rešpektovaného človeka vám otvorí možnosti vyskúšať si kompetencie bez toho, aby ste ich preťažili. Nielen to, toto presviedčanie môže niekoho prinútiť odložiť svoje nedostatky. Nielen presviedčanie od ostatných, pozitívne rozhovory o sebe môže tiež posilniť sebaúčinnosť a podať maximálny výkon. V jednej štúdii sa zistilo, že sebamotivovaní tenisti povzbudzujúca reč pred cvičením mali oveľa lepší výkon ako tí, ktorí to necvičili.

4. Vedenie nálada udržiavať stabilné

Emócia, nálada, a fyzický stav ovplyvňujú aj hodnotenie človeka sebaúčinnosť sám. Stále podľa Banduru je ťažšie cítiť sebadôveru vo svoje schopnosti, ak nálada nie je v poriadku alebo sa máte čoho obávať. Aj keď sa to zhorší, nálada Zlé návyky môžu brániť vzniku vlastnej účinnosti a schopnosti dosahovať ciele. Niet divu, že ľudia s nálada nie je dobré, je ľahšie vzdať sa dosiahnutia cieľa a zdráhať sa skúšať ďalej. Samozrejme, nie je ľahké si to zapamätať výkyvy nálad sa môže stať kedykoľvek. Vyžaduje si to schopnosť zmeniť negatívne chápanie na pozitívne. Pocit pesimizmu v súvislosti so schopnosťou dosiahnuť cieľ sa tak môže výrazne znížiť. [[Súvisiaci článok]]

Dôležitosť sebaúčinnosť pre duševné zdravie

Fyziologické stavy ako napr nálada vplyv na sebaúčinnosť, naopak. Viera, že veci zvládnete sami, bude mať vplyv na vaše duševné zdravie. Zdravé presvedčenia o vlastnej účinnosti pomôžu človeku, ktorý len tak ľahko nepodľahne negatívnym emóciám v dôsledku zlyhania alebo sklamania. Naopak, ľudia s dobrou sebaúčinnosťou môžu vstať z neúspechu. Existuje názor, že keď zlyháte, je čas pozdvihnúť sa ďalej. [[Súvisiaci článok]]

Poznámky od SehatQ

Rovnako dôležitý je predpoklad, že sebaúčinnosť je sebecké nie je správne. Práve vtedy, keď človek nemá dostatočnú sebaúčinnosť, je vlastne preťažený a nemôže sa snažiť pomáhať druhým. Medzitým ľudia s dostatočnou sebaúčinnosťou majú schopnosť dobre napĺňať svoje túžby. Preto sú čoraz zručnejší v pomoci druhým, pretože sú spokojní s tým, čo dosiahli. Zaujíma vás, aké sú výhody vlastnej účinnosti na fyzické zdravie? Môžešpriama konzultácia s lekárom v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si teraz na App Store a Google Play.